Bán nhà ở thuộc sở hữu chung

Gốc
Hỏi: Trước lúc xuất cảnh định cư ở nước ngoài, bác tôi có tặng cho chung 3 anh em tôi một căn nhà tại Q.1, TP.HCM. Hiện nay, cả 3 anh em đều đứng tên chủ quyền căn nhà. Vừa qua, do gặp khó khăn trong kinh doanh nên tôi muốn bán căn nhà đó để giải quyết công việc của mình nhưng hai người còn lại không đồng ý và phát sinh mâu thuẫn. Xin hỏi luật sư, tôi có quyền bán căn nhà trên hay không? (Nguyễn Xuân Hoa - Q. 3, TP.HCM)

Trả lời: Trường hợp của bà, do căn nhà thuộc sở hữu chung của 3 anh em nên bà không thể một mình quyết định việc bán căn nhà. Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu bằng văn bản. Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác có quyền làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác. Như vậy, bà có thể bàn bạc lại với các anh em của bà và thực hiện theo quy định đã nêu trên. LS. Đoàn Trí Phồn (Đoàn luật sư TP.HCM)

Tin nóng

Tin mới