Ngày 23.10, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Thủ tướng xem xét chấp thuận cho TP xử lý các trường hợp nộp đơn mua nhà trước 1.1.2015 được áp dụng đơn giá đất theo Quyết định số 60 của UBND TP về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP, nghĩa là được tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà theo bảng giá đất năm 2014.

Theo UBND TP, đến nay khối lượng đơn mua nhà thuộc sở hữu nhà nước của người dân khá lớn, tổng cộng các quận khoảng 1.000 hồ sơ, chủ yếu đơn nộp trước ngày 1.1.2015. Nếu thực hiện bán nhà theo thời điểm hiện nay, tất cả các trường hợp nêu trên đều phải áp dụng đơn giá năm 2015.

Do giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tính theo bảng giá đất năm 2015 cao hơn so với giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tính theo bảng giá đất năm 2014, có thể phát sinh khiếu nại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Trong khi đó, nguyên nhân khiến việc tồn đọng nhiều hồ sơ là do cơ quan nhà nước chậm thực hiện bán nhà.

Đình Sơn - Tân Phú