Ban nhạc Stillrock - Say mê - ước mơ cùng rock

Từ mong muốn được tham gia trong rock show Cá vàng 5, các tay chơi nhạc rock Phan Hoàng Thái (vocals), Gia Hưng (drums) và Công Học (bass) đã quyết định thành lập ban nhạc Stillrock vào giữa năm 2007.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/4/149366