Vẫn còn tồn tại những quy định mang tính... 'chọn cho'

Vẫn còn tồn tại những quy định mang tính... 'chọn cho'

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, VCCI cho biết trong năm 2019 số lượng văn bản quy phạm được ban hành...

7 liên quan

Mổ xẻ quy định phạt dân nuôi heo bằng bèo tây

Mổ xẻ quy định phạt dân nuôi heo bằng bèo tây

Các quy định của Bộ NN&PTNT như nuôi heo bằng bèo tây, cây chuối hay nuôi trùn quế...có thể bị xử phạt đã...

7 liên quan

Nuôi heo bằng bèo tây, bán trùn quế... bị phạt

Rủi ro từ chính sách vẫn đang lớn dần lên, gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp khi kinh doanh.

7 liên quan

Người nuôi trùn quế để thoát nghèo có thể bị phạt 40-50 triệu đồng

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, trong Thông tư 01/2018 về danh mục giống vật nuôi, Bộ NN&PT NT đang bỏ...

7 liên quan

Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2019 có gì nổi bật?

Hôm nay (25/12), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ công bố báo cáo 'Dòng chảy pháp luật kinh...

7 liên quan

Tỷ lệ doanh nghiệp nữ có xu hướng gia tăng tại Việt Nam

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có...

7 liên quan