Ban Quản lý Dự án VLAP: Năm 2009, triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính

Gốc
Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Dự án cấp quốc gia tại Hà Nội. Hội nghị nhằm tổng kết...

Tin nóng

Tin mới