Bản quyền nhạc Trịnh: Cần làm những gì phải làm

Gốc
Tôi là người yêu nhạc Trịnh vì tính chất rất thơ trong các ca từ của Ông, vì âm nhạc của Ông đi vào lòng người với những triết lý sâu xa mà các nghiền ngẫm càng thấy điều hay trong đó.

Tin nóng

Tin mới