Bộ phim Bản sắc anh hùng (Invisible Target) kể về cuộc chiến đấu của ba chàng cảnh sát trẻ, gồm: Chen (Tạ Đình Phong đóng), Fong (Dư Văn Lạc đóng) và Wai (Phùng Tổ Minh đóng) chống lại tên tướng cướp đầu sỏ Jiang (Ngô Kinh đóng)