KTĐT - Buổi thuyết trình "Bản sắc dân tộc, bản sắc đa dạng" diễn ra vào 18 giờ tối nay (13/4) tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ có sự tham dự của nhà văn Nguyên Ngọc và GS.Alain J.Lemaitre.

Các bài thuyết trình sẽ phân tích việc xác định bản sắc cho quốc gia và cộng đồng chung như cộng đồng Pháp ngữ (trong đó có Việt Nam) không hề mâu thuẫn mà ngược lại là rất gắn bó. Câu chuyện về một cộng đồng Pháp ngữ năng động, góp phần làm phong phú thêm văn hóa, mở ra các triển vọng phát triển về nhiều mặt cho các quốc gia cũng sẽ được đề cập tại đây. Nhật Anh