(VietNamNet) - Gần 100% cổ phiếu trên cả 2 sàn giảm hết biên độ cho phép. Dư mua trống trơn, trong khi dư bán kín đặc ở tất cả các mã. Khối lượng giao dịch tụt giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 tháng qua.