Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các chương trình trọng tâm nhằm cụ thể hóa, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Ngày 14-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) đã cho ý kiến vào các chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung, chương trình tại hội nghị.

Cho ý kiến vào tiêu chí xác định những dự án quan trọng cần xin ý kiến BTVTU trước khi quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nội dung được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị và cho rằng tờ trình đã bám sát vào các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là Luật Đầu tư công; tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, việc BTVTU ban hành tiêu chí xác định những dự án quan trọng mà Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến của BTVTU trước khi quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư để thay thế quy định tại Kết luận số 45 –KL/TU ngày 19-10-2016 của BTVTU khóa XVIII.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cũng đã tham gia cho ý kiến cụ thể và từng nội dung vấn đề nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận về việc tiêu chí xác định những dự án quan trọng cần xin ý kiến BTVTU trước khi quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Tiêu chí xác định những dự án quan trọng cần xin ý kiến BTVTU trước khi quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư là thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách của chính quyền...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao chất lượng nội dung của tờ trình được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu hoàn thiện theo hướng cần phải bám sát vào 3 căn cứ đó là: Căn cứ vào điều lệ Đảng; căn cứ vào Quy chế số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và căn cứ vào quyết định của BTVTU về quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể vào quan điểm nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của BTVTU, của Thường trực Tỉnh ủy trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo sự chủ động sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cho ý kiến chi tiết vào từng nội dung vấn đề trong tiêu chí xác định những dự án quan trọng cần xin ý kiến BTVTU trước khi quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện lại và gửi trực tiếp cho các đồng chí Ủy viên BTVTU cho ý kiến và Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp. Nếu các đồng chí Ủy viên BTVTU đều thống nhất, Thường trực Tỉnh ủy sẽ ký và ban hành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu cho ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Chương trình phát triển Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình.

Qua nghiên cứu chương trình các ý kiến đều thống nhất về mục tiêu chung chương trình.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian cho ý kiến vào nhiệm vụ, giải pháp và nêu rõ chương trình được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị đã thể hiện tính tiến công cao, nhưng có những việc đề ra trong chương trình nếu không có quyết tâm cao, bố trí nguồn lực hợp lý sẽ khó thực hiện được như vấn đề về quy hoạch, đường giao thông đối nội trong KKT Nghi Sơn...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cũng đã phân tích thực trạng các dự án, vấn đề quy hoạch hiện nay và nêu lên những vấn đề cần đề cập thêm vào chương trình để có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tạo động lực cho KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận về chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Đây là lần thứ hai được các đồng chí Ủy viên BTVTU cho ý kiến vào chương trình và các ý kiến đều cho rằng nội dung chương trình lần này có chất lượng tốt hơn trước rất nhiều.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là một chương trình có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Hiện KKT Nghi Sơn là một trong 8 KKT trọng điểm của cả nước, kết hợp với 7 KCN hiện hữu và những KCN đã và đang quy hoạch trong tương lai. Nếu thực hiện tốt sẽ góp phần vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh là 11%, vào tổng vốn đầu tư huy động toàn xã hội với hơn 700 nghìn tỷ đồng và vào vấn đề thu ngân sách, vào vấn đề giải quyết việc làm, vào vấn đề xuất khẩu. Tất cả những chỉ số khó nhất của Thanh Hóa đều trông chờ vào chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với ý nghĩa quan trọng của chương trình, vì vậy BTVTU cần phải thảo luận kỹ, thảo luận sâu, thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện bằng được chương trình có hiệu quả.

Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn chỉnh theo một số vấn đề, đó là: Đối với nhiệm vụ lập và quản lý quy hoạch cần phải quan tâm đi trước một bước, trong đó phải ưu tiên nguồn vốn, lựa chọn tư vấn đủ tầm để thực hiện việc lập, quản lý, phấn đấu chậm nhất đến tháng 7-2022 hoàn thành phân khu và các quy hoạch lớn.

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hạ tầng thiết yếu, khu vực hơn 18.000 ha thì phải tập trung về vốn, về các điều kiện để quyết tâm hoàn thành trong năm 2021.

Đối với vấn đề hạ tầng trong các khu công nghiệp, đặc biệt là KCN số 1 và KCN số 3, BTVTU yêu cầu là Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh phải đôn đốc chủ đầu tư, tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục kỹ thuật thiết yếu trong KCN, xong trong năm 2022. Đồng thời, phải thu hút các nhà đầu tư mới để triển khai một số dự án hạ tầng công nghiệp mới...

Về đầu tư hạ tầng, các hạng mục hạ tầng khác BTVTU lưu ý là nhất thiết là phải xử lý về hạ tầng cấp thoát nước và xử lý chất thải, trong đó bổ sung thực hiện khẩn trương dự án kè chống sạt lở, tiêu thoát lũ... theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Về thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần quan tâm đối với các dự án đã và đang hoạt động và khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi công nghệ, thu hút thêm việc làm, đóng góp vào ngân sách....

Riêng đối với KCN Lam Sơn - Sao Vàng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trên cơ sở thông báo số 90 của UBND tỉnh ngày 1-4-2021, trong những ngày sắp tới Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phải có đánh giá lại xem từ khi có thông báo đến nay, nhà đầu tư đã làm gì và đã cam kết điều gì...

Trên cơ sở 7 giải pháp được nêu trong chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có ý kiến cụ thể vào từng giải pháp và đề nghị bổ sung thêm 2 giải pháp. Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết luận những nội dung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy sớm có thông báo để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện và báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung chương trình do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị. Đồng thời phân tích rõ thực trạng phát triển của khu vực miền núi, nêu lên những khó khăn bất cập đã tồn tại ở các huyện miền núi và đề nghị bổ sung một số nội dung vào chương trình nhằm xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực miền núi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Chương trình đã bám sát vào nội hàm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 120 và Nghị quyết 88 của Quốc hội. Tuy nhiên, chương trình chưa đưa được phụ biểu để chứng minh nên tính thuyết phục chưa cao. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu tối đa để làm rõ những mặt hạn chế, đặc biệt là việc bà con vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự ti, thiếu quyết tâm vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian để phân tích đối với phần nhiệm vụ và giải pháp nhằm nêu bật lên được tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, vận hội cũng những khó khăn, thách thức đối với khu vực miền núi.

Trên cơ sở phân tích thực trạng ở các huyện miền núi hiện nay và những tiềm năng, thế mạnh mà khu vực miền núi đang có, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu để xây dựng chương trình theo mục tiêu là: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nếp nghĩ, cách làm, chủ động, sáng tạo khai thác và phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ tối đã các nguồn lực từ bên ngoài.

Trên cơ sở các giải pháp, nhiệm vụ mà chương trình đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã phân tích một cách cụ thể và đề nghị cần phải sắp xếp lại để thể hiện rõ hơn, trong đó cần quan tâm đến công tác môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, đào tạo bồi dưỡng cán bộ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Cơ bản BTVTU thống nhất và cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung về phát triển lâm nghiệp; về phát triển tiểu thủ công nghiệp; về văn hóa - xã hội; về tạo việc làm cho lao động khu vực miền núi; giữ gìn bản sắc văn hóa; ứng dụng chuyển giao khoa học - kỹ thuật; quốc phòng - an ninh, bảo bảo an ninh biên giới quốc gia... và yêu cầu trong nhiệm vụ, giải pháp của chương trình cần phải khơi dậy được ý chí vươn lên, khơi dậy khát vọng của đồng bào. Quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng, tuyền truyền, vận động sâu rộng cán bộ, đảng viên xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự ti, để quyết tâm vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý trong chương trình cần phải quan tâm đến giải pháp về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, làm tốt công tác cán bộ; đề cao tính tiền phong gương mẫu, vai trò, vị trí của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện lại để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-y-kien-vao-cac-chuong-trinh-trong-tam-nham-cu-the-hoa-dua-nhanh-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xix-vao-cuoc-song/136448.htm