Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 28-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc ngày thứ hai, cho ý kiến vào tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến một số nội dung theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều tờ trình quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân và thị xã Nghi Sơn.

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa trình bày tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến về một số nội dung theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tại Báo cáo số 3796/BC-HĐTĐ ngày 09-6-2022 về thẩm định Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Biên bản phiên họp Hội đồng thẩm định số 3797/HĐTĐ-BB ngày 09-6-2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, các chuyên gia và ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định tại phiên họp của Hội đồng thẩm định và các nội dung tại các công văn nêu trên của Hội đồng thẩm định.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến thống nhất của các Ủy viên UBND tỉnh tại phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh tháng 6 năm 2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến làm cơ sở để hoàn thiện Quy hoạch tỉnh. Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất bổ sung một số nhóm vấn đề lớn về quan điểm phát triển; đột phá chiến lược; trung tâm kinh tế động lực; định hướng phát triển các ngành quan trọng và trụ cột phát triển; hành lang kinh tế; phương án phát triển…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào tờ trình, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với những đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Trên cơ sở các ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung nghiên cứu và đã bổ sung 6 vấn đề lớn để trình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất lựa chọn phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực gồm: Trung tâm động lực phía Nam (Khu kinh tế Nghi Sơn); Trung tâm động lực thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Trung tâm động lực phía Tây (Lam Sơn - Sao Vàng); Trung tâm động lực phía Bắc (Bỉm Sơn - Thạch Thành).

Đối với định hướng phát triển các ngành quan trọng và trụ cột phát triển, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất 3 phương án lựa chọn trụ cột tăng trưởng gồm: Phương án 1: Giữ nguyên 6 trụ cột tăng trưởng như đã nêu trong báo cáo Quy hoạch tỉnh. Lý do: Thực hiện theo Kết luận số 366-KL/TU ngày 14-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phương án 2: Để lại 3 trụ cột tăng trưởng gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; các trụ cột về phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực đưa vào phần giải pháp thực hiện quy hoạch…

Phương án 3: Giữ nguyên 6 trụ cột tăng trưởng như đã nêu trong báo cáo Quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên phát triển 3 trụ cột như ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch (công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch).

Đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh là, để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ Quy hoạch 2021 - 2030, phù hợp với ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định về lựa chọn trụ cột tăng trưởng cũng như đảm bảo những lĩnh vực được lựa chọn phải là những lĩnh vực thực sự có lợi thế và có đóng góp lớn cho tăng trưởng và phát triển, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất lựa chọn Phương án 2.

Về hành lang kinh tế, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất sắp xếp thứ tự ưu tiên tập trung phát triển các hành lang kinh tế gồm: Hành lang kinh tế ven biển; Hành lang kinh tế Bắc - Nam; Hành lang kinh tế trung tâm; Hành lang kinh tế quốc tế; Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; Hành lang kinh tế Đông Bắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phân tích làm rõ những vấn đề lớn liên quan đến việc bổ sung nội dung Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhấn mạnh: Khi hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ tạo động lực cho tỉnh Thanh Hóa phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và đề nghị ở phần lựa chọn phương án phát triển không đưa xi măng vào bổ sung mở rộng sản xuất, nhưng cần bổ sung thêm lĩnh vực mở rộng sản xuất đối với các ngành gồm: Thép, điện và logistics… nhằm thúc đẩy phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định để nghiên cứu bổ sung các vấn đề vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cho ý kiến bổ sung cụ thể vào một số nội dung trong Quy hoạch và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sớm hoàn thiện, báo cáo với Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân đến năm 2040.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân đến năm 2040 là nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm. Bởi việc Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng sẽ tạo ra không gian phát triển, trở thành trung tâm động lực và là cực tăng trưởng của tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo điều chỉnh và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với nhiều nội dung trong điều chỉnh Quy hoạch, trong đó thống nhất về điều chỉnh mở rộng ranh giới của đô thị Lam Sơn - Sao Vàng để đảm bảo sự kết nối và phù hợp với định hướng mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân….

Đối với chức năng của đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất là trung tâm kinh tế động lực phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, nhưng lưu ý trong quy hoạch cần làm rõ chức năng chủ đạo phát triển của Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng là công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Đồng thời cần xác định đô thị Lam Sơn - Sao Vàng là trung tâm, trung chuyển hàng hóa, tạo sự lan tỏa đến các huyện miền núi của tỉnh, các tỉnh Tây Bắc và nước bạn Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể vào các phân khu trong việc điều chỉnh quy hoạch và nhấn mạnh: Đây là vấn đề lớn, nếu làm tốt việc điều chỉnh quy hoạch sẽ lấy quy hoạch nuôi quy hoạch. Còn nếu làm không tốt lại trở thành điểm nghẽn của sự phát triển. Cho nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sau hội nghị này Văn phòng Tỉnh ủy sẽ có thông báo để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện và trước khi phê duyệt báo cáo lại Thường trực Tỉnh ủy.

Trong chương trình hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy; đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đề xuất chính sách hỗ trợ, thu hút vào khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-y-kien-vao-cac-to-trinh-cua-ban-can-su-dang-ubnd-tinh-ve-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/162085.htm