Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày 15-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc ngày thứ 2, cho ý kiến vào Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Cho ý kiến vào Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Giai đoạn 2016-2020, phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, có 07/09 mục tiêu và 18/21 chỉ tiêu phát triển nông nghiệp vượt và đạt mục tiêu Chương trình đề ra, các chỉ tiêu xây dựng huyện, xã, thôn bản đạt chuẩn NTM vượt mục tiêu đề ra.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị đã đáp ứng được yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chương trình đã định hướng được sự phát triển của 3 vùng trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều cơ bản thống nhất với bố cục, cơ cấu của Chương trình. Tuy nhiên, để Chương trình có những bước phát triển khả thi trong thời gian tới, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và dành nhiều thời gian cho ý kiến vào những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp và xây dựng NTM của tỉnh phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Về định hướng phát triển các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cần phải đưa ra được 3 định hướng đó là: Định hướng về phát triển chung; định hướng phát triển các vùng và định hướng phát triển các lĩnh vực.

Trong đó, cần phải có định hướng phát triển nông nghiệp theo 3 vùng, trên cơ sở lợi thế so sánh của từng vùng, xuất phát từ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu hạ tầng, điều kiện sản xuất và trình độ canh tác của người dân, bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn hiệu quả bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển từ chiều rộng, nhỏ lẻ, manh mún sang phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp sạch, công nghệ cao hữu cơ, thân thiện với môi trường, gắn chế biến với tiêu thụ.

Giữ vững và mở rộng diện tích trồng lúa nước trong điều kiện cho phép để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ của các huyện miền núi. Xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững nâng cao thu nhập cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, kinh tế - xã hội nông thôn, tăng cường phát triển dịch vụ thương mại; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã cho ý kiến vào định hướng cụ thể và phân tích rõ những nhiệm vụ, giải pháp được chương trình đề cập, đồng thời bổ sung những vấn đề để tập trung xây dựng NTM theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM trong thời gian vừa qua tại tỉnh ta đã đạt được kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình đều đạt, xây dựng NTM đảm bảo kết quả cao và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ thực trạng phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM ở tỉnh ta vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém, như: Năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp tỉnh còn rất thấp, sản phẩm do địa phương sản xuất thua ngay trên chính “sân nhà”; vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm sạch chưa được quan tâm đúng mức, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ…

Trong xây dựng NTM tuy đạt kết quả cao, nhưng chưa có sự bền vững, một số tiêu chí đạt được không chắc chắn.

Từ những vấn đề trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra rằng, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về 19 tiêu chí được công nhận trong NTM để có những đánh giá một cách trung thực, khách quan. Vì từ tình hình hình thực tế có những xã đạt NTM nhưng tiêu chí về an toàn, an ninh - trật tự chưa được đảm bảo, công tác vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức…

Qua nêu lên những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan soạn thảo cần tiếp thu tối đa các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng chương trình sát với điều kiện thực tế của tỉnh. Cần chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan để không được thỏa mãn với những thành tích đã đạt được.

Đối với phần đánh giá chung và bài học kinh nghiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cho ý kiến cụ thể từng bài học nhằm phát huy được sức mạnh của Nhân dân, lấy sức dân làm lợi cho dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi, dân kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch.

Về phần nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các ý kiến góp ý của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trong xây dựng chương trình không đưa ra các chỉ tiêu xa vời thực tế mà cần phải bàn những vấn đề thiết thực để nâng cao đời sống Nhân dân. Trong đó, cần phải tập trung phân tích để tập trung phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng ngành nghề, từng lĩnh vực để tạo điều kiện phát triển một nền nông nghiệp toàn diện, bền vững.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung mà chương trình đề cấp như vấn đề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản, tập trung sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân…

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải bám sát vào Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX để xác định rõ những mục tiêu cụ thể trong chương trình và có những định hướng đúng, sát với thực tế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong định hướng phát triển nông nghiệp cần phải xác định rõ vùng, miền để đưa những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu tập quán của người dân.

Cần nghiên cứu và có giải pháp giải quyết dứt điểm đất nông - lâm trường; quan tâm phát triển ngành nghề nông thôn, du nhập nghề mới có hiệu quả. Có hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị thấp sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong chăn nuôi cần nghiên cứu để phát triển những đàn nuôi, vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, miền, địa phương…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trong phát triển nông nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia, phát huy vai trò chủ thể của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, quan tâm công tác quy hoạch, tích tụ tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp lớn, phát triển hạ tầng về nông nghiệp, hạ tầng về thủy sản, hạ tầng về nuôi trồng, hạ tầng về chế biến.

Tiếp tục rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Đồng thời quan tâm đến đào tạo, tập huấn, nghiên cứu chuyển giao công nghệ; thúc đẩy chế biến và xây dựng thương hiệu gắn với thị trường tiêu thụ; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thôn thôn, nông dân; tăng cường quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sạch, nông thôn văn minh, nông dân tiến bộ.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện vào cuối tháng 5-2021, để gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-y-kien-vao-chuong-trinh-phat-trien-nong-nghiep-va-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025/136471.htm