Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Kế hoạch hành động khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 27-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Kế hoạch hành động khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thời gian qua đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thành công rất tốt đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ đây là Cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, với 99,71% cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu; kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy các ứng cử viên trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đều có số phiếu rất cao; số đơn vị bầu thiếu hoặc phải bầu bổ sung thấp nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương các cấp, ngành và Nhân dân trong tỉnh đã tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần quyết liệt, nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả. Do đó, mặc dù trên địa bàn đã có ca dương tính với COVID-19, nhưng chúng ta đã phát hiện sớm, truy vết nhanh, bao vây khống chế chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại và tạo điều kiện ổn định để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Về những nội dung của hội nghị lần này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng, nhằm tiếp tục thể chế hóa để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận dân chủ, đóng góp tích cực để hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ; chủ động tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021-2025 do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Nội dung, chất lượng dự thảo kế hoạch được chuẩn bị công phu, bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng phần mục tiêu, nhiệm vụ đang nặng về vấn đề ứng dụng khoa học - công nghệ, việc nghiên cứu và chuyển giao đặt ra chưa cụ thể. Dự thảo kế hoạch cũng chưa thể hiện được sự chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư theo tinh thần của Trung ương. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải bao quát các lĩnh vực, nhưng cũng phải có trọng tâm, trọng điểm, phải lựa chọn đúng khâu đột phá để thực sự tạo ra động lực cho phát triển.

Dự thảo kế hoạch cũng cần làm rõ vai trò của doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo, chính sách thu hút nguồn nhân lực khoa học - công nghệ phải phù hợp với thực tiễn. Một số chỉ tiêu cụ thể đưa ra trong dự thảo kế hoạch là chỉ tiêu mới, cần phải đánh giá thống kê cụ thể để xác định mục tiêu phù hợp cho giai đoạn tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ; chủ động tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là 1 trong 3 khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định, kế thừa và phát triển khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động chuẩn bị xây dựng kế hoạch khá sớm và tương đối công phu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch trình tại hội nghị. Tuy nhiên, đây là vấn đề khó và có những nội dung rất mới, nên cần phải tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.

Phần mục đích, yêu cầu cần phải bám sát vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phần mục tiêu chung thống nhất như dự thảo kế hoạch đã đề cập.

Về nhiệm vụ, giải pháp, cần xác định cụ thể, hợp lý cả 3 nội hàm là nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ. 7 lĩnh vực cần tập trung tạo đột phá cần phải sắp xếp lại thứ tự, đảm bảo hợp lý, logic. Đồng thời, phải xác định đúng vai trò, trách nhiệm của các chủ thể, gồm cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và người dân. Trong đó, doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo.

Cần phải có giải pháp hiệu quả để huy động tốt các nguồn lực cho lĩnh vực này, trong đó nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ mang tính dẫn dắt, kích cầu; đồng thời phải quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh dàn trải, lãng phí. Các đề tài, đề án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật phải xác định đúng, phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng bảng biểu về các chỉ tiêu cụ thể, có so sánh các mốc thời gian từ năm 2015, 2020 và mục tiêu đến năm 2025 để thuận tiện cho việc đánh giá.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn thiện Kế hoạch để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo đó, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cải thiện mạnh mẽ, tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là một trong những địa phương năng động trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và thực sự trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư tầm cỡ quốc gia, quốc tế, nổi bật trên các lĩnh vực sau: Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực thể hiện qua kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn và các nước ngày càng được củng cố và mở rộng, vị thế và uy tín của tỉnh trong thu hút các nhà đầu tư ngày càng được nâng cao, số lượng các nhà đầu tư có tiềm lực lớn trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư các dự án còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa thu hút nhiều dự án có quy mô lớn và chưa có nhiều nhà đầu tư lớn; tỷ lệ các dự án thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và vùng miền núi còn hạn chế; thứ hạng các chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh như PCI, PAPI, PAR INDEX... chưa đạt mục tiêu nghị quyết, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm...

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra đời từ yêu cầu của thực tiễn, sau 10 năm đi vào cuộc sống đã tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét về môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong quá trình chuẩn bị, xây dựng dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 02 đã bám sát những nội dung cơ bản của Nghị quyết 02 và Kết luận số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các ý kiến thảo luận tại hội nghị, phần tồn tại hạn chế cần phải sắp xếp lại, đánh giá đúng thực tế, đồng thời bổ sung thêm 3 hạn chế gồm: Cải cách hành chính chưa thực sự thông thoáng; tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận công chức, viên chức chưa tốt; các dự án thu hút đầu tư vào sản xuất chưa nhiều.

Về phần nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần làm rõ giải pháp về đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là các hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước... vì đây là những yếu tố quan trọng đối với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo, bổ sung phần đánh giá và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng dự thảo Nghị quyết về tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2021-2025, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, phần mục tiêu cụ thể khá định lượng, đề cập đến nhiều vấn đề về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường, đầu tư... nhưng cần phải có địa chỉ rõ ràng, xác định đích danh các ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương cần phải tập trung đột phá về cải cách hành chính.

Bên cạnh đó các ý kiến cũng đề nghị bổ sung thêm một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, như lĩnh vực thuế, quản lý thị trường, hải quan, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ khám chữa bệnh...

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 23-4-2021, hoàn thiện một bước quan trọng Dự thảo kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với 4 mục đích, yêu cầu trong Dự thảo kế hoạch, đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa câu chữ cho phù hợp. Các mục tiêu cụ thể phải đảm bảo thống nhất với Nghị quyết của Đảng và các chương trình, đề án mới ban hành. Cần phải lựa chọn các ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương trọng điểm để tạo đột phá về cải cách hành chính.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp về rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Về giải pháp nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải quán triệt và thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất sửa đổi một số nội dung trong công văn số 85, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ.

Ngày 28-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chương trình hội nghị với nhiều nội dung quan trọng.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-y-kien-vao-ke-hoach-hanh-dong-khau-dot-pha-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xix/137236.htm