Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào những vấn đề tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 15-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào những vấn đề tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày nội dung xin ý kiến vào việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu.

Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình bày nội dung xin ý kiến vào việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023 trên cơ sở đã tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị trước.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Sau khi nghe các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý thêm vào một số nội dung trong việc ban hành cơ chế, chính sách cho cây gai xanh, phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là cơ chế, chính sách rất mới, ban hành lần đầu và thời gian thực hiện trong 3 năm (2021-2023), vì vậy thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều trăn trở và bàn luận những vấn đề liên quan đến chính sách để khi được ban hành đi ngay vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho người được thụ hưởng và nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Qua ý kiến thảo luận của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị. Đồng thời cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung của dự thảo Nghị quyết và giao Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thống nhất vào việc chủ trương bổ sung 11 công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Cho ý kiến và đồng ý về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, ngày 18-9-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong sắp xếp, tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến để hoàn thiện Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đây là chương trình vô cùng quan trọng, quyết định sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng đến với cán bộ, đảng viên. Vì vậy cần được thảo luận kỹ lưỡng và hoàn thiện để ban hành, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung cho ý kiến vào nguyên tắc, thứ tự ưu tiên và phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Hiện nay trên địa bàn tỉnh nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn, nhưng nguồn phân bổ vốn của Trung ương thì có có hạn, nên việc thu hút các nguồn vốn của các doanh nghiệp, tập đoàn có tiềm lực kinh tế là rất quan trọng để tạo động lực và sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể vào từng phần của phương án và nêu rõ: Việc phân bổ vốn cần quan tâm đầu tư đến hạ tầng thiết yếu, phục vụ sinh kế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân ở các huyện nghèo, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Quan tâm đến thứ tự ưu tiên một số lĩnh vực ưu tiên trọng tâm như hạ tầng giao thông bởi “đây là mạch máu của nền kinh tế”. Chủ trương của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thiện hạ tầng, không chỉ là giao thông, điện, nước và những vấn đề có liên quan đến chân hàng rào các khu, cụm công nghiệp.

Đối với hạ tầng công sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần phải ưu tiên bố trí vốn cho các xã chưa có trung tâm hội nghị xã.

Về danh mục các dự án trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo sắp xếp lại các dự án và cần phải xác định rõ dự án trọng điểm là những dự án lớn, có tính chất liên ngành, liên vùng, có tính chất làm đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị sau hội nghị này Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu phương án phân bổ tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện trình HĐND tỉnh và báo cáo với Trung ương.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-y-kien-vao-nhung-van-de-tao-dong-luc-cho-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/134785.htm