Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chuẩn y 2 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn

Gốc
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các đồng chí: Xã Văn Lương và Nguyễn Thành Đồng.

Ngày 14/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn chúc mừng 2 tân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Ảnh: Trần Đức

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Xã Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

Đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao các quyết định và chúc mừng, giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí.

Trần Đức - Duy Thành

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ban-thuong-vu-tinh-uy-nghe-an-chuan-y-2-uy-vien-ban-thuong-vu-huyen-uy-ky-son-260826.html