Bán tiếp cổ phần “bị từ chối” của Vietinbank

Gốc
SanOTC- Căn cứ vào kết quả thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra bên ngoài của Ngân hàng Công thương Việt Nam và căn cứ vào quy chế đấu giá, Ban tổ chức đấu giá cổ phần Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo bán tiếp số lượng cổ phần này cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu Ngân hàng Công thương Việt Nam 25/12/2008.

Tin nóng

Tin mới