Bản tin 18h ngày 15 - 9: Kiểm điểm, xử lý 74 người kê khai tài sản chưa đúng

Bản tin 18h của Báo Thanh Hóa điện tử.

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-tin-18h-ngay-15-9-kiem-diem-xu-ly-74-nguoi-ke-khai-tai-san-chua-dung/168178.htm