Bản tin bầu cử Mỹ ngày 31.10: Halloween có liên quan gì bầu cử? Ai có quyền bầu cử và ứng cử?

Gốc
Phó Tổng thống Joe Biden nói "Trump không phù hợp làm Tổng thống"; Lễ hội hóa trang Halloween giúp gì cho kết quả bầu cử? Ai có quyền bầu cử và ứng cử? Mời quý vị đón xem Bản tin tổng hợp bầu cử Mỹ ngày 31.10 tại địa chỉ thanhnien.vn.

Tin nóng

Tin mới