Hiện nay, tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đang rộ lên tình trạng kẻ xấu lừa gạt người dân đang có nhu cầu tìm việc làm khiến cho nhiều gia đình vốn đã khó khăn lại trở nên túng thiếu hơn.