Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính kinh doanh VTV1 trưa ngày 16/08/2013.