Cây tràm rớt giá, nhiều nông dân ở tỉnh Long An chặt tràm non bán củi, chuyển sang trồng lúa. Nhưng cũng có người bán luôn lớp đất mặt cho người sản xuất phân bón hữu cơ!