Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bạn Trần Ngọc Thảo đoạt giải Nhất tuần cuối Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Bạn Trần Ngọc Thảo, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tinh Kiên Giang đoạt giải Nhất tuần thứ 16, tuần thi cuối cùng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Bạn Trần Ngọc Thảo - người đoạt giải Nhất tuần 16 .

Trong tuần thi thứ 16, đã có 94.261 người tham gia thi với 283.084 lượt người thi, 30.142 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 16:

Đáp án câu hỏi tuần 16 như sau:

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải tuần 16:

01 giải Nhất

Bạn Nguyễn Doãn Báu - người đoạt giải nhì cuộc thi tuần 16.

02 giải Nhì

05 giải Ba

Bạn Lữ Đức Báu - người đoạt giải nhì cuộc thi tuần 16.

08 giải Khuyến khích

Ban Tổ chức Cuộc thi

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ban-tran-ngoc-thao-doat-giai-nhat-tuan-cuoi-cuoc-thi-tim-hieu-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-559140.html