(BVPL) - Sáng ngày 1/3/2016 tại trụ sở VKSNDTC, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành KSND đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016 và công bố quyết định kiện toàn Ban VSTBPN ngành KSND. Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban VSTBPN ngành KSND chủ trì Hội nghị.

(BVPL) - Sáng ngày 1/3/2016 tại trụ sở VKSNDTC, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành KSND đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016 và công bố quyết định kiện toàn Ban VSTBPN ngành KSND. Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban VSTBPN ngành KSND chủ trì Hội nghị.

Ban vi su tien bo phu nu nganh KSND trien khai cong tac nam 2016 - Anh 1

Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban VSTBPN ngành KSND phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác VSTBPN ngành KSND năm 2015 nêu rõ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ngành và hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban quốc gia VSTBPN Việt Nam, Ban VSTBPN VKSND các cấp đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo, cấp ủy đảng VKSND cùng cấp các vấn đề về chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ trong ngành KSND. Hàng năm, Ban VSTBPN Ngành đều xây dựng và ban hành chương trình công tác làm cơ sở cho Ban VSTBPN VKSND các cấp thực hiện công tác Bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ trong toàn Ngành.

Ban vi su tien bo phu nu nganh KSND trien khai cong tac nam 2016 - Anh 2

Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban VSTBPN ngành KSND tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là thành viên Ban VSTBPN ngành KSND và Tổ giúp việc

Bên cạnh đó, Ban VSTBPN ngành KSND, Ban VSTBPN VKSND cấp tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị như Công đoàn, Ban Nữ công tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phụ nữ và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn đến năm 2020; tổ chức các chương trình và hoạt động đa dạng để phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và VSTBPN nhân kỷ niệm các ngày lễ như Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10… Qua đó thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ nữ của Ngành phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của xã hội, đoàn thể và địa phương nơi cư trú. Ngoài ra, Ban VSTBPN VKSND cấp tỉnh thực hiện định kỳ tự kiểm tra và Báo cáo Ban VSTBPN ngành KSND. Kết quả cho thấy, hầu hết các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác VSTBPN và bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ trong công tác cũng như đời sống hàng ngày. Trong năm, Ban VSTBPN ngành KSND có 5 đồng chí được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” vì có nhiều thành tích đóng góp cho công tác VSTBPN của ngành KSND; 1 đồng chí được chọn làm đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ III và được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen…

Ban vi su tien bo phu nu nganh KSND trien khai cong tac nam 2016 - Anh 3

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban VSTBPN ngành KSND cho rằng, trong năm qua Ban VSTBPN ngành KSND, Ban VSTBPN VKSND các cấp đã bám sát chương trình hành động, kế hoạch công tác đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng tình với các giải pháp và kiến nghị đối với công tác tiến bộ phụ nữ của ngành KSND như việc đưa công tác đào tạo cán bộ nữ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đề ra chỉ tiêu, tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của VKSND các cấp; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và VSTBPN; phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế…; đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC cũng nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban VSTBPN ngành KSND cần tập trung thực hiện trong năm 2016 đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và VSTBPN; tham mưu triển khai các hoạt động bình đẳng giới, VSTBPN ngành KSND; tăng cường kiểm tra hoạt động VSTBPN trong Ngành. Đặc biệt, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC thì thời gian tới cần nghiên cứu, xem xét và đề xuất để xây dựng Chỉ thị về công tác cán bộ nữ trong Ngành KSND nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban vi su tien bo phu nu nganh KSND trien khai cong tac nam 2016 - Anh 4

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định số 62 ngày 24/2/2016 của Viện trưởng VKSNDTC về việc kiện toàn Ban VSTBPN ngành KSND và Tổ giúp việc. Theo quyết định, Trưởng Ban VSTBPN ngành KSND là đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; các Phó Trưởng ban gồm đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng VKSNDTC. Ngoài các Trưởng và Phó Ban, Ban VSTBPN ngành KSND còn có 10 đồng chí là Ủy viên; Tổ giúp việc. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban VSTBPN ngành KSND đã tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là thành viên Ban VSTBPN ngành KSND và Tổ giúp việc đồng thời các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn VKSNDTC, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật thông báo về Chương trình Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 dự kiến sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 5/3/2016.

Văn Tình