Chính phủ yêu cầu bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả, đúng quy định, minh bạch, tránh thất thoát.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016. Đáng chú ý, tại Nghị quyết, Chính phủ một lần nữa đốc việc thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước.

Ban von nha nuoc tai doanh nghiep ma nha nuoc khong can nam giu - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo đó, tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế , tổng công ty nhà nước đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo phương án đã được phê duyệt.

Bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả, đúng quy định, minh bạch, tránh thất thoát.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, bảo đảm đúng tiến độ, công khai, minh bạch và xử lý nghiêm các vi phạm.

Hòa Lộc