Bằng chứng mới hồ nghi sự khôi phục kinh tế Mỹ

VIT - Một báo cáo công bố ngày hôm qua (3/6) cho thấy, khu vực tư nhân của Mỹ đã cắt giảm 532.000 việc làm trong tháng 5 chứng tỏ cuộc suy thoái có thể vẫn chưa đi xa như người ta vẫn hằng kỳ vọng.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/LA61212/default.htm