Dịch vụ "làm lại bằng" ở Mỹ vẫn đang nở rộ và đó là lý do khiến một chuyên viên của FBI tự nhiên có được tấm bằng “luật Harvard” mà chưa hề học một ngày nào.