(VOV) - Ngoài những vụ cướp ở Long An, băng cướp này còn thực hiện khoảng 7 vụ ở Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.