Bảng giá gạo thị trường mới nhất tháng 11/2015

Gốc
Cập nhật giá bán mới nhất các loại gạo: gạo tám Điện Biên, gạo bắc Hương Hải Hậu, gạo tám Hải Hậu, Nếp cái hoa vàng đặc biệt, Nếp nương, nếp cẩm, thái hồng,...

GIÁ THEO MỨC ĐẶT HÀNG (kg/1 lần)

Stt

Tên hàng

≥ 10

≥ 50

≥100

1

Gạo BC thái bình

15.000

13.000

12.500

2

Gạo Nhật (hết hàng)

22.000

20.000

19.000

3

Gạo tấm thơm

15.000

13.000

12.500

4

Gạo cơm tấm Sài Gòn

15.000

13.000

12.500

5

Gạo thơm Thái

16.000

14.000

13.800

6

Gạo bắc hương Hải Hậu

17.000

15.000

14.000

7

Gạo tám thái xanh NK

18.000

16.000

15.500

8

Gạo lài sữa hảo hạng

20.000

18.000

17.500

9

Gạo tám Lào NK

19.000

17.000

16.500

10

Gạo tám Campuchia NK

19.000

17.000

16.500

11

Gạo tám thơm Đài Loan

19.000

17.000

16.500

12

Gạo tám Điện Biên

18.000

16.000

15.000

13

Gạo tám thơm Hải Hậu

18.000

16.000

15.000

14

Gạo nàng thơm Chợ Đào

20.000

18.000

17.000

15

Gạo trân châu cung đình

21.000

19.000

18.500

16

Gạo lứt Điện Biên

22.000

20.000

19.500

17

Gạo tám thái hồng NK cao cấp

22.000

20.000

19.000

18

Gạo đặc sản Sóc Trăng - ST

22.000

20.000

19.000

19

Gạo lứt đỏ Điện Biên

25.000

23.000

22.000

20

Gạo lứt huyết rồng

25.000

23.000

22.000

21

Nếp cái hoa vàng

28.000

26.000

25.500

22

Nếp cái hoa vàng cao cấp (mới)

32.000

30.000

27.000

23

Nếp Thái Lan nhập khẩu cao cấp

30.000

28.000

27.500

24

Gạo tám thái đỏ NK cao cấp

31.000

29.000

28.000

25

Nếp nương Điện Biên (mới)

35.000

33.000

28.000

26

Nếp cẩm Điện Biên (mới)

30.000

28.000

27.000

27

Nếp Tú Lệ

50.000

47.000

47.000

Tin nóng

Tin mới