Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9)

Gốc
Thông tin giá ô tô Việt Nam chúng tôi cung cấp được lấy từ những nguồn tin cậy và có giá trị tham khảo. Giá xe thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách giá của đại lý phân phối cũng như trang bị thực tế đi kèm.

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 1

Bảng giá ô tô Việt Nam mới nhất được chúng tôi cập nhật ngày 5/9/2017.

Một số thương hiệu có biến động giá đáng chú ý trong tháng bao gồm: Porsche, Honda, Mazda, Mercedes-Benz và Mitsubishi.

Một số thương hiệu không quá phổ biến hoặc không có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam như Citroen, Dacia, Lamborghini, Rolls-Royce, v.v... sẽ không được đề cập trong bảng giá.

1.Audi

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 2

2. BMV

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 3

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 4

3. Chevrolet

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 5

4. Ford

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 6

5. Honda

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 7

6. Hyundai

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 8

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 9

7. Kia

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 10

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 11

8. Lexus

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 12

9. Mazda

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 13

10.Mercedes-Benz

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 14

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 15

11. Mini

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 16

12. Mitsubishi

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 17

13. Nissan

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 18

14. Peugeot

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 19

15. Porsche

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 20

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 21

16. Renault

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 22

17. Subaru

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 23

18. Suzuki

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 24

19. Toyota

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 25

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 26

20.Volkswagen

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 27

21. Volvo

Bảng giá ô tô Việt Nam tháng 9/2017 (cập nhật 5/9) - Ảnh 28

Theo Vietnambiz.vn

Tin nóng

Tin mới