Bảng giá tham khảo một số mẫu Socola Valentine 2017

Gốc
Bảng giá tham khảo một số mẫu Socola Valentine 2017

Bảng giá tham khảo một số mẫu Socola Valentine 2017 - Ảnh 1

Bảng giá tham khảo một số mẫu Socola Valentine 2017.

Hộp socola Only Love - 100g - Belcholat: 65.000 đ

Hộp socola Valentine D'art Chocolate V17-27 - D’art Chocolate: 190.000 đ

Hộp Socola Valentine D'art Chocolate V17-05 - D’art Chocolate: 115.000 đ

Hộp socola Valentine D'art Chocolate V17-25 - D’art Chocolate: 190.000 đ

Hộp socola Valentine Forever 83g - Belcholat: 105.000 đ

Hộp socola Valentine My Darling 6301 65g - Belcholat: 184.000 đ

Hộp socola With Love 40g - Belcholat: 50.000 đ

Hộp socola Valentine Endless Love 1321 120g - Belcholat: 195.000 đ

Hộp socola Valentine Sweet Love 5309 100g - Belcholat: 79.000 đ

Hộp socola Valentine Warm Love 6302 90g - Belcholat: 270.000 đ

Hộp socola Sweet Heart - 40g - 50.000 đ

Hộp socola Valentine Love of the Rose 5307 83g - Belcholat: 63.000 đ

Hộp socola Valentine Always Love You 5311 62g - Belcholat: 75.000 đ

Hộp socola Secret Whisper - I Love You 40g - Belcholat: 50.000 đ

Hộp socola My Love - 100g - Belcholat: 60.000 đ

Hộp socola Valentine Love Forever 5306 40g - Belcholat: 50.000 đ

Hộp socola Valentine D'art Chocolate V17-35 - D’art Chocolate: 365.000 đ

Hộp socola Be Mine 100g - Belcholat: 190.000 đ

Hộp socola Valentine Love Always 5305 40g - Belcholat: 50.000 đ

Hộp socola Valentine Love Story Chocolate S60 0311 - Belcholat: 195.000 đ

Hộp socola Warm Heart - 100g - Belcholat: 190.000 đ

*Lưu ý: Bảng giá được tổng hợp bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META

Theo Duy Phan tổng hợp/Reatimes

Tin nóng

Tin mới