Ông Hiếu hiện giữ chức Phó toàn quyền và Chủ tịch Ủy ban về đa văn hóa và sắc tộc của bang. Đến nay, ông chưa bình luận gì về thông tin trên.

Ông Lê Văn Hiếu sinh năm 1954 tại Quảng Trị và định cư ở Úc từ năm 1977. Cuối năm 2006, ông từng dẫn đầu một phái đoàn bang Nam Úc sang Việt Nam để trao đổi việc hợp tác. Toàn quyền là chức vụ mang tính biểu tượng, có chức năng đại diện Nữ hoàng Anh tại các bang của Úc.

Trùng Quang