Bảng tên chợ bị mất chữ

Hiện nay, bảng tên chợ Xuân Hà, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh bị mất một số chữ (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương gắn lại các chữ để đảm bảo mỹ quan, đúng tên gọi.

THIỆN NHƠN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/202209/bang-ten-cho-bi-mat-chu-8261865/