Báo cáo của tổ chức US News & World Report công bố danh sách 24 trường đại học danh giá nhất thế giới dựa theo các tiêu chí: danh tiếng toàn cầu, phạm vi nghiên cứu, số lượng ấn phẩm và sách phát hành.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 1

1. Đại học Harvard, điểm số toàn cầu 100/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 2

2. Viện Công nghệ Massachusetts, điểm số toàn cầu 97.9/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 3

3. Đại học Stanford, điểm số toàn cầu 92.9/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 4

4. Đại học California, Berkeley, điểm số toàn cầu 92.8/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 5

5. Viện Công nghệ California, điểm số toàn cầu 89.3/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 6

6. Đại học Oxford, điểm số toàn cầu 88.1/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 7

7. Đại học Cambridge, điểm số toàn cầu 86.3/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 8

8. Đại học Princeton, điểm số toàn cầu 86.2/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 9

9. Đại học Columbia, điểm số toàn cầu 87.9/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 10

10. Đại học California, Los Angeles, điểm số toàn cầu 85.8/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 11

11. Đại học Johns Hopkins, điểm số toàn cầu 85.4/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 12

12. Đại học Washington, điểm số toàn cầu 85.4/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 13

13. Đại học Chicago, điểm số toàn cầu 85.2/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 14

14. Đại học Yale, điểm số toàn cầu 84.3/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 15

15. Đại học California, San Diego, điểm số toàn cầu 84.3/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 16

16. Đại học California, San Francisco, điểm số toàn cầu 84.1/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 17

17. Đại học Michigan, Ann Arbor, điểm số toàn cầu 83.4/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 18

18. Đại học Pennsylvania, điểm số toàn cầu 83.4/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 19

19. Đại học Duke, điểm số toàn cầu 82.8/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 20

20. Đại học Imperial London, điểm số toàn cầu 82.8/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 21

21. Đại học Toronto, điểm số toàn cầu 82/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 22

22. Đại học Cornell, điểm số toàn cầu 81.9/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 23

23. Đại học London, điểm số toàn cầu 81.7/100.

Bang xep hang 24 truong dai hoc danh gia nhat the gioi - Anh 24

24. Đại học California, Santa Barbara, điểm số toàn cầu 81.4/100.