Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười

Gốc
Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018 sau 1 lượt trận, Arsenal và AC Milan dẫn đầu bảng đấu của mình.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 1

Kết quả lượt trận thứ nhất vòng bảng Europa League 2017/2018. Sau đây là bảng xếp hạng Europa League 2017/2018 cụ thể.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 2

Bảng A.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 3

Bảng B.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 4

Bảng C.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 5

Bảng D.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 6

Bảng E.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 7

Bảng F.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 8

Bảng G.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 9

Bảng H.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 10

Bảng I.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 11

Bảng K.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 12

Bảng J.

Bảng xếp hạng Europa League 2017/2018: Arsenal và AC Milan cùng cười - Ảnh 13

Bảng L.

Tin nóng

Tin mới