Bangkok chưa bình yên

Gốc
(Toquoc) – Sự kiện 7/10 là một phần của cuộc khủng hoảng xã hội ở Thái Lan. Bầu cử có thể là sự lựa chọn nhưng liệu có đưa đất nước hòa bình này ra khỏi cái vòng luẩn quẩn chính trị, đi đến chín muồi nền văn hóa chính trị, dân chủ phù hợp với những giá trị truyền thống?

Tin nóng

Tin mới