Bánh cho ai?

Gốc
"Trăng đến rằm trăng tròn", nhưng trăng tròn tháng Tám được nhà nhà chờ mong, chào đón suốt cả một tuần trăng. Ngày trước, trẻ con nhặt hạt bưởi bóc ra, xâu vào dây thép phơi khô, chờ đến Tết Trung thu đốt lên làm đuốc dây trong "mâm cỗ trông giăng".

Tin nóng

Tin mới