Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Banking Vietnam 2008: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho NH

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chủ đề Banking Vietnam 2008 đặc biệt chú trọng hướng tới "nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng" với những ứng dụng công nghệ mới nhất, hữu ích nhất trong nhiều khía cạnh nghiệp vụ ngân hàng như quản lý, dịch vụ khách hàng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=58636