(InfoTV) - Hội thảo - Triển lãm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) trong hoạt động ngân hàng năm 2010 tại Hà Nội - "BANKING VIETNAM 2010, HANOI" đã chính thức khai mạc từ ngày 26/05/2010 và kéo dài đến hết 28/05/2010.

>>Lợi nhuận ngân hàng: Kỳ vọng thời gian tới Banking Vietnam 2010 đặt trọng tâm vào 3 nội dung chính: Định hướng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng phục vụ chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn mới; Công nghệ ngân hàng với việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của nền kinh tế; Và Công nghệ ngân hàng với việc nâng cao năng lực quản trị điều hành hoạt động ngân hàng trong giai đoạn mới. Cùng thời gian trên cũng diễn ra Triển lãm Banking Vietnam 2010 với 2 điểm nhấn là sự kiện lần đầu tiên giới thiệu mô hình Auto-bank và giới thiệu “Phố ngân hàng” mô phỏng, kết hợp giữa phố cổ Hà Nội với hệ thống ngân hàng với chức năng hiện đại để phục vụ người tiêu dùng. InfoTV Nguyễn Tuân