Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 8848/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo số liệu cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo 2 nội dung chính. Thứ nhất, tình hình cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng còn hiệu lực đến ngày 31-10-2011. Thứ hai, tình hình cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo các hợp đồng còn hiệu lực đến 31-10-2011. Báo cáo này phải được gửi về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 30-11-2011.

Trước đó, cuối tháng 10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra công văn số 7055 /BKHĐT-ĐTNN, yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam. Lý giải điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, do thời gian gần đây, đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay vốn của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam nhưng hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động. Thậm chí, có trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bỏ trốn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Nguyễn Nga

Gửi cho bạn bè

Bản in