Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư lưới điện truyền tải

Gốc
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2056/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư lưới điện truyền tải – Phân kỳ 4.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư lưới điện truyền tải - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về Văn bản số 5948/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 24/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư lưới điện truyền tải – Phân kỳ 4, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án đầu tư lưới điện truyền tải – Phân kỳ 4 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về đề xuất dự án tại Văn bản số 154/TTg-QHQT ngày 25/01/2017.

Theo thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi kèm Văn bản số 5948/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 24/7/2017, dự án bao gồm nhiều nội dung có cấu phần xây dựng, sơ bộ tổng mức đầu tư là 6.365,44 tỷ đồng và nguồn vốn sử dụng của doanh nghiệp Nhà nước.

Do vậy, để đảm bảo cơ sở quyết định chủ trương đầu tư, dự án cần được bổ sung thiết kế sơ bộ; thuyết minh về phương pháp lập sơ bộ tổng mức đầu tư theo các quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; khoản 1 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Linh Nguyễn

Tin nóng

Tin mới