Báo cáo Thủ tướng về chấn chỉnh công tác quản lý ngành Hải quan

Gốc
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3949/VPCP-KTTH ngày 11.6.2009 về việc chấn chỉnh công tác quản lý ngành Hải quan, vừa qua Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đánh giá về những kết quả hoạt động của ngành Hải quan trong quý III.2009.

(LĐĐT) - Về thực hiện rà soát thủ tục, quy trình quản lý về hải quan, Bộ Tài chính đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan bao gồm 197 thủ tục hành chính thực hiện ở các cấp. Ngành Hải quan đang rà soát các điểm còn bất cập, chưa phù hợp về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan và quản lý thuế tại các văn bản (như Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20-4-2009 hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan…; Thông tư 16/2008/TT-BTC ngày 14.12.2008 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng gia công với thương nhân nước ngoài…). Kết quả rà soát quy trình thủ tục cũng góp phần thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chuyên ngành, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã xây dựng và ban hành các quy trình thủ tục hải quan (kinh doanh, gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất…), đến nay đã ban hành 13 quy trình thủ tục hải quan quản lý chuyên ngành. Công tác quản lý cảng biển cũng được chú trọng với việc ban hành Chỉ thị 1819/CT-TCHQ ngày 15.9.2009 của Tổng cục trưởng TCHQ về chấn chỉnh công tác giám sát, quản lý hải quan đối với hàng hóa XNK tại các cảng biển quốc tế. Mảng công tác hiện đại hóa cũng được quan tâm đặc biệt. Đây là năm thứ hai ngành Hải quan triển khai kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2008-2010 theo quyết định số 456/2008/QĐ-BTC ngày 14.3.2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các dự đầu tư xây dựng cơ sở và trang bị công cụ tiên tiến hỗ trợ quản lý hải quan cũng được thúc đẩy như việc đấu thầu trang bị 12 hệ thống máy soi camera, máy soi container tại các cảng của TP Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh. TCHQ hiện đang nhận được nhiều nguồn hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)…. để thực hiện hiện đại hóa hải quan. Sau khi Chính phủ ban hành quyết định 103/2009/QĐ-TTg ngày 12.8.2009 về hướng dẫn thực hiện mở rộng thủ tục hải quan điện tử, ngành Hải quann đã có kế hoạch triển khai cụ thể tới 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan cụ thể hóa các công việc và điều kiện tài chính, nhân lực cần thiết cho quá trình mở rộng. Song song với mở rộng thủ tục hải quan điện tử, để đáp ứng kịp thời yêu cầu thông quan nhanh hàng hóa, ngành Hải quan cũng thực hiện nâng câp một số hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin như chương trình quản lý hàng gia công, quản lý giá tính thuế KT559… cũng như thực hiện kết nối với các ngân hàng thương mại để thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo phương thức điện tử. Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ cũng nằm trong những trọng tâm của ngành Hải quan nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hành vi sai phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực. Ngành Hải quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/2008/CT-BTC ngày 15.12.2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, phòng chống phiền hà sách nhiễu. Quá trình thực hiện đã phát hiện một số trường hợp cần chấn chỉnh. Lãnh đạo ngành Hải quan đã có nhiều biện pháp để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm cũng như biểu dương, khen thưởng xứng đáng những thành tích mà các đơn vị trong ngành đã thực hiện được trong thời gian qua. Hiện nay, ngành Hải quan đang đề nghị lên Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà nước khen tăng các danh hiệu Anh hùng lao động cho một số đơn vị và cá nhân lập thành tích xuất xắc trong thời gian qua nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam. Ngọc Vân

Tin nóng

Tin mới