Báo cáo Thủ tướng việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Cái Mép

Gốc
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 1012/VPCP-CN gửi Bộ Giao thông vận tải truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về chủ trương đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo tổng thể về Dự án đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Báo cáo phải gồm các nội dung về quy hoạch cảng biển, vận tải, tuyến luồng khu vực Cái Mép - Thị Vải và các yếu tố, điều kiện khác có liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án.

Báo cáo Thủ tướng việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Cái Mép - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 57 dự án cảng biển được quy hoạch, đã đưa vào khai thác 28/57 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD; tổng công suất khoảng 98,9 triệu tấn/năm.

Riêng khu vực Cái Mép-Thị Vải có 35 dự án quy hoạch, hiện đã đưa vào khai thác 17 dự án, gồm 7 bến cảng container, 3 bến cảng chuyên dụng xăng dầu và 7 cảng tổng hợp, hàng rời, với tổng công suất khoảng 93 triệu tấn/năm.

VĂN HUY

Tin nóng

Tin mới