Báo cáo tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn thông tin sai lệch về Việt Nam

Gốc
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, đáng tiếc trong báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa những thông tin không khách quan, trích dẫn sai lệch về Việt Nam.

Báo cáo tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn thông tin sai lệch về Việt Nam - Ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn

Liên quan đến thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra báo cáo về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, ngày 17.8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: "Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam và được đảm bảo tôn trọng thực thi trên thực tế. Chính điều này tạo nên đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú và sinh động ở Việt Nam. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo”.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để người dân được đảm bảo thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo được Quốc hội thông qua vào tháng 11.2016 và dự kiến có hiệu lực vào tháng 1.2018”.

Đề cập tới báo cáo mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi ghi nhận trong báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một số điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam. Đáng tiếc là trong báo cáo vẫn đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam”.

Hà Liên

Tin nóng

Tin mới