Vì tranh chấp đất, những nhát dao oan nghiệt đã cướp mất sinh mạng của hai người phụ nữ: một thợ may, một cô giáo. Tưởng chừng chỉ ở những vùng xa xôi hẻo lánh mới xảy ra chuyện đau lòng đó, nhưng không, hai vụ án mạng...