Báo chí cần tuyên truyền toàn diện hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Gốc
Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Báo chí cần tuyên truyền toàn diện hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong đó, công tác tuyên truyền báo chí luôn phải đi đầu giữ vai trò định hướng tích cực, phải kết hợp cả "xây" và "chống". Nội dung tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc cần toàn diện hơn.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh nội dung này tại cuộc Gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017 được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức sáng 10/2, tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã dự cuộc gặp mặt.

Báo chí cần tuyên truyền toàn diện hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 2

Phóng viên đu dây lên nhà giàn DK1. Ảnh Thu Trang

Để làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền năm 2017, Thượng tướng Lương Cường đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là làm rõ tư duy mới của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 28-CQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Các cơ quan báo chí chú trọng thông tin kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; coi trọng việc tuyên truyền nâng cao ý thức quốc phòng của toàn dân, nhất là thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên; tăng cường tuyên truyền về truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, truyền thống "Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong năm 2017, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện ba chức năng của Quân đội, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kết quả thực hiện ba khâu đột phá về tổ chức biên chế, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự.

Các nội dung: mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân, kết quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác cứu hộ, cứu nạn; vai trò của Quân đội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân" cần được chú trọng tuyên truyền sâu đậm.

Báo chí tuyên truyền về kết quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; kết quả xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Quân đội gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"...

Nhấn mạnh báo chí Quân đội không nằm ngoài báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nêu rõ báo chí cần tiếp tục nhân lên tính nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án, phê phán những thói xấu, tiêu cực trong đời sống xã hội. Bộ trưởng mong muốn năm 2017, báo chí trong lực lượng vũ trang nói chung và báo chí trong Quân đội nói riêng tiếp tục có bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng của đất nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu đánh giá hình ảnh người lính, anh bộ đội Cụ Hồ luôn là nguồn cảm hứng và là đề tài bất tận của báo chí. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu mong thời gian tới Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để báo chí tuyên truyền tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vun đắp hình tượng người lính trong lòng Nhân dân.

Đánh giá liều lượng thông tin về hoạt động của lực lượng quân đội trong báo chí ngoài quân đội còn ít, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đề nghị thời gian tới việc cung cấp thông tin từ các đơn vị quân đội cho báo chí cần chuyên nghiệp hơn, chủ động hơn; thông tin đa dạng về các lĩnh vực hoạt động của quân đội, cả về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng kinh tế cũng như hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ... qua đó tạo cái nhìn sâu sắc, đa dạng về người lính Cụ Hồ...

Năm 2016, công tác tuyên truyền trên báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng đã thực sự là binh chủng chiến đấu, là vũ khí sắc bén, hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; kịp thời động viên, cổ vũ toàn quân ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin nóng

Tin mới