Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Báo chí đã có bước phát triển vượt bậc

Báo VTC News
Gốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định qua 8 năm thi hành, Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí có những bước phát triển vượt bậc.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229085/Default.aspx