Báo chí Quân đội là lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam

Gốc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định báo chí Quân đội là lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam.

Sáng 10/2/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức buổi Gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn; cùng nhiều lãnh đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí...

Mục đích của buổi Gặp mặt nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội; Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Báo chí Quân đội là lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao đóng góp của lực lượng báo chí Quân đội đối với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đánh giá cao sự đóng góp của báo chí Quân đội trong sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhận định: “Báo chí Quân đội là lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiều nội dung trên báo chí Quân đội trong năm qua được truyền tải đã thể hiện rõ ý chí, bản lĩnh của các cơ quan báo chí của lực lượng vũ trang.

Nhìn chung trong năm qua, báo chí Quân đội đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhất là tờ Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, báo của các quân khu, quân chủng, binh chủng

Một trong những tờ báo có bản lĩnh chính trị vững vàng là Báo Quân đội nhân dân. Ngoài việc đã làm tốt vai trò định hướng, Báo Quân đội nhân dân còn là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình đối với các thế lực thù địch".

Báo chí Quân đội là lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh 2

Toàn cảnh buổi Gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Năm 2016, hệ thống báo chí trong Quân đội đã có bước phát triển mới với số lượng và chất lượng. Đến nay, trong Quân đội đã có 62 cơ quan báo chí được Bộ TT&TT cấp phép hoạt động.

Đặc biệt, trong năm 2016, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí Quân đội đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả giai đoạn I Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014 – 2018”; Triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tạo tiền đề cho các cơ quan báo chí Quân đội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

“Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, công tác tuyên truyền báo chí luôn đi đầu, giữ vai trò định hướng tích cực”, Thượng tướng Lương Cường nhận định.

Thượng tướng Lương Cường cũng nhấn mạnh: Đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, nội dung tuyên truyền cần toàn diện. Trong đó, đề nghị tuyên truyền tập trung vào một số nội dung như: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm rõ tư duy mới của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” tạo nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc;

Kết quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu trong thời kỳ mới; Mối quan hệ giữa Quân đội với nhân dân, kết quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; Công tác đối ngoại quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội, lực lượng vũ trang các nước trên thế giới, nhất là với Trung Quốc, Lào, Campuchia, các nước ASEAN...

Bình Minh

Tin nóng

Tin mới