Báo chí Thủ đô đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận

Gốc
Ngày 11-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin-Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai công tác báo chí thành phố Hà Nội năm 2017.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Phan Lan Tú; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Viêm Hoàng.

Báo chí Thủ đô đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận - Ảnh 1

Theo Sở Thông tin - Truyền thông, thành phố hiện có 23 cơ quan báo chí, với tổng số 1.517 lao động, trong đó có 771 người được cấp thẻ nhà báo, xuất bản 22 ấn phẩm chính và 12 ấn phẩm phụ. Trong năm 2016, các cơ quan báo chí Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố vào cuộc sống; góp phần bảo đảm định hướng tư tưởng, dư luận trong nhân dân… Các báo đã triển khai tuyên truyền kịp thời, bài bản về đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; các sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô; các điểm nhấn, nét mới trong thực hiện nhiệm vụ của thành phố; tích cực, chủ động tham gia chống diễn biến hòa bình của các thế lực phản động… Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan báo chí cũng tích cực tham gia các hoạt động công tác, xã hội…

Công tác quản lý báo chí được thực hiện tích cực, đặc biệt là quy hoạch phát triển báo chí, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên. Qua đó phát hiện còn một số cơ quan báo chí Hà Nội đưa thông tin chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích, nội dung thông tin còn thiếu cân bằng; tính phản biện còn mờ nhạt...

Trong năm 2017, các cơ quan báo chí thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đảng các cấp; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố vào cuộc sống; các chương trình công tác lớn của thành phố. Đặc biệt, các cơ quan báo chí sẽ tích cực tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Sở Thông tin-Truyền thông rà soát, hoàn thiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý…

Mai Lâm

Tin nóng

Tin mới