Bảo đảm cân đối, quản lý hiệu quả, an toàn quỹ BHXH, BHYT

Gốc
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho biết, quỹ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; công tác đầu tư, tăng trưởng quỹ BHXH được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn, hiệu quả…

Bảo đảm cân đối, quản lý hiệu quả, an toàn quỹ BHXH, BHYT - Ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Nguyễn Đình Khương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 (BHXH VN)

Thu hồi về quỹ BHXH, BHYT 47 tỷ đồng

Theo BHXH Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2017, ngành đã tăng cường giám định, kiểm tra, kiểm soát tốt chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT, cũng như có các giải pháp phòng, chống, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Báo cáo của BHXH các địa phương cho thấy, trong quý I/2017, qua công tác giám định, kiểm tra, đã từ chối thanh toán và xuất toán số tiền 274 tỷ đồng của những chi phí KCB bất hợp lý, trục lợi, lạm dụng quỹ KCB BHYT. Tính đến hết 30/6/2017, Hệ thống Thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 77,31 triệu hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT, đạt tỷ lệ liên thông dữ liệu 98,1%.

Riêng, BHXH Việt Nam đã chủ trì tổ chức thanh tra, tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 9 đơn vị, tỉnh, TP; kiểm toán nội bộ tại BHXH 4 tỉnh, thành phố. Còn BHXH các địa phương đã tiến hành kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng tại 5.358 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm như: Chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đóng thiếu mức quy định cho người lao động; chưa kịp thời làm thủ tục cấp sổ BHXH cho người lao động; chi chế độ BHXH ngắn hạn không đúng quy định; lao động đi làm hưởng lương nhưng vẫn hưởng chế độ BHXH; thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT chưa đúng quy định...

Trên cơ sở đó, đề nghị thu hồi về quỹ BHXH 2,1 tỷ đồng; về quỹ BHYT 44,9 tỷ đồng do chi KCB BHYT không đúng quy định; yêu cầu rà soát 1,25 tỷ đồng chi phí KCB do chi sai quy định.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính rút gọn; lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đảm bảo đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người được hưởng; quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng nâng cao. Nhất là, quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; công tác đầu tư, tăng trưởng quỹ BHXH được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành

Tuy nhiên, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT tại các địa phương còn khá phổ biến, trong đó có cả phần kinh phí do ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng cho một số nhóm đối tượng tham gia BHYT. Tình trạng lạm dụng các quỹ ốm đau, thai sản, BH thất nghiệp vẫn còn diễn biến tại một số địa phương; một số chính sách, định mức y tế chưa hoàn chỉnh, thiếu nhất quán giữa các văn bản, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện…

Chính vì vậy, theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, những tháng cuối năm, bên cạnh thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, ngành BHXH quyết bảo đảm quản lý an toàn, hiệu quả các quỹ BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Ông Khương cũng yêu cầu BHXH các địa phương phải tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại địa phương; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; ngăn ngừa hành vi trục lợi quỹ BHYT, các chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp,…); đảm bảo cân đối, quản lý hiệu quả các quỹ BHXH, BHYT; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động…

Cùng với đó, đẩy mạnh tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động phấn đấu đến hết năm 2017 đạt tỷ lệ 60% theo kế hoạch; tích cực phối hợp với ngành Bưu điện tập trung bổ sung, hoàn chỉnh, dữ liệu hộ gia đình, làm cơ sở để BHXH Việt Nam tiến tới hoàn thiện việc cấp mã số BHXH duy nhất cho từng người tham gia.

Kiên Trung

Tin nóng

Tin mới