Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bảo đảm chất lượng và tiến độ sửa Luật Đất đai

Ngày 29/7, Chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi kiện toàn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng và tiến độ sửa Luật.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-dam-chat-luong-va-tien-do-sua-luat-dat-dai-47590.htm